Παρατείνεται έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων, για ένταξη/επανένταξη στο Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) του Δήμου Δράμας.

Η παράταση αυτή θεωρείται επιβεβλημένη, εξαιτίας των νέων συνθηκών διαχείρισης της καθημερινότητας που έχει δημιουργήσει η νέα έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 στη χώρα και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός των ευάλωτων συμπολιτών μας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας από 8.30 π.μ έως 13.30 μ.μ (γραφείο 130 και 131, Διοικητήριο Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521351130 και 2521351131).

Με υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης και αλληλοσεβασμού για την προστασία της υγείας όλων μας, παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης και παραμένουμε ασφαλείς.