ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Ερώτηση με θέμα την παράταση και τη διεύρυνση εφαρμογής εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων υπέγραψε ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μαζί με 49 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Η επιτυχημένη νομοθέτηση του εξωδικαστικού μηχανισμού από το ΣΥΡΙΖΑ το 2017 διατηρήθηκε από τη Ν.Δ., παρά το ότι την καταψήφισε. Πολλοί επιχειρηματίες δεν κατάφεραν να υποβάλλουν οριστική αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό μέχρι την 30/04/2020, λόγω των δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, αναφέρεται στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση.

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι Βουλευτές, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν ήταν τεχνικά δυνατή η απαιτούμενη αυτόματη άντληση επικαιροποιημένων στοιχείων οφειλών από το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ) και τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», ούτε η έκδοση και παραλαβή των απαιτούμενων πιστοποιητικών μη πτώχευσης ή μη υποβολής αίτησης πτώχευσης από τα Πρωτοδικεία, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων καθώς και η πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν πως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν οφειλές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προκαλούν και θα προκαλέσουν τα περιοριστικά μέτρα και οι γενικότερες επιπτώσεις της πανδημίας.

Έτσι, η προθεσμία της 30/04/2020 για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αποδείχτηκε ανεπίκαιρη λόγω των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τονίζεται στην ερώτηση και ερωτώνται οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ποιο λόγο δεν έδωσαν παράταση στην προθεσμία της 30-4-2020 για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Οφειλών Επιχειρήσεων του ν. 4469/2017 καθώς και εάν προτίθενται να το κάνουν έστω και τώρα, διευρύνοντας παράλληλα και το πεδίο εφαρμογής τους με υπαγωγή και άλλων επιχειρήσεων.