ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

  • Αναβολή διενέργειας εξετάσεων

 

Σας ενημερώνουμε ότι με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ενόψει των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας, παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε.) όλων των αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου του 2020. Ομοίως, αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, παρατείνεται αυτοδικαίως έως και 30η Απριλίου 2020 η ισχύς των Αδειών Οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) που λήγουν έως και την 30η Απριλίου 2020.

Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης, έως και την 30η Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης οδήγησης ή Π.Ε.Ι.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό:

– ανανέωσης άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE που λήγει έως την ̟προαναφερθείσα ημερομηνία

– ανανέωσης Π.Ε.Ι. που λήγει έως την ̟προαναφερθείσα ημερομηνία μέσω παρακολούθησης ̟ προγράμματος ̟ περιοδικής κατάρτισης ή και αρχικής χορήγησης Π.Ε.Ι. μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης εφόσον πρόκειται για οδηγούς που απαλλάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. (περιπτώσεις α & β της ̟αρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008).

Τέλος, αναβάλλεται, έως και την 30ή Απριλίου 2020, η διενέργεια όλων των:

– θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

– μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών

– θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

– μαθημάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή και περιοδική κατάρτιση Π.Ε.Ι. που διεξάγονται σε Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.