Τις ημέρες αυτές εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με βάση σχετική μελέτη που έχει συνταχθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου από διασταύρωση Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα Χ.Θ. 5 + 870, λόγω καταπτώσεως», προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ.

Το ως άνω έργο κρίθηκε αναγκαίο καθώς στην θέση Χ.Θ. 5+870 της διασταύρωσης Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα, πλησίον του οικισμού της Πρασινάδας, υποχώρησε κατά το ήμισυ σχεδόν το πλάτος του δρόμου, το οδόστρωμα, στα κατάντη και σε βάθος 10 μ. περίπου. Η κυκλοφορία γίνεται με αναστροφή από την θέση του καταστραμμένου τμήματος του δρόμου και διασχίζοντας δύο χιλιόμετρα παραπάνω.

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την αντιστήριξη με οπλισμένη γη, εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή νέου οδοστρώματος και θα τοποθετηθούν μετωπικά συρματοκυβώτια, σε ανάπτυξη ύψους 10 μ.