ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μ. ΤΑΣΣΟΥ

 

 

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κ. Μιχάλης Τάσσου αναφέρει τα εξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας Χριστόδουλο Μαμσάκο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου με την ανάθεση καθηκόντων Αντιδημάρχου σε δύο κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία και την πορεία του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη. Οι υπάλληλοι είναι η ραχοκοκαλιά του Δήμου. Από αυτούς ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Ο καλός συντονισμός των υπηρεσιών, η καλή συνεργασία μεταξύ τους, ο σεβασμός απέναντι στο συναλλασσόμενο πολίτη και οι απαραίτητες αλλαγές όπου κριθούν ως τέτοιες θα συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου ως ενιαίου οργανισμού και εντέλει σε αυτό που είναι το ζητούμενο για την Δημοτική Αρχή. Η εξυπηρέτηση του δημότη.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Η Διεύθυνση υλοποιεί ήδη ένα μεγάλο και σημαντικό έργο, η ορθή εκτέλεση του οποίου είναι άμεση προτεραιότητα. Γι’ αυτό φρόντισε ο προκάτοχός μου κύριος Δημήτρης Καραμπατζάκης τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω.

Δική μου προσδοκία είναι η χάραξη μια προγραμματικής στρατηγικής που θα οδηγήσει την Δράμα στην επόμενη περίοδο, με την κατάρτιση ενός βιώσιμου επιχειρησιακού σχεδίου με σύγχρονο και αναπτυξιακό πρόσημο.

Είναι επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου όσο και εμού προσωπικά για την χάραξη αυτή να επιδιώξουμε κάθε δυνατή συναίνεση όχι μόνο από τις άλλες παρατάξεις αλλά από την ίδια την κοινωνία.

Η τιμή για την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και του Δημάρχου είναι αντίστοιχα μεγάλη με την ευθύνη που νιώθω απέναντί τους.

Ούτε χρόνος περισσεύει, ούτε υγιείς δυνάμεις. Γι’ αυτό ξεκινάμε.

Τώρα και όλοι μαζί».