ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 & Νο 260 Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην υπάρξει μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Δράμας.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 14 από την Δημοτική Αρχή, οι επικεφαλής των παρατάξεων «Αυτοδιοίκηση Πολιτών», «Project Δράμα 2020» και «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.κ. Στέργιος Ηλιόπουλος, Αλέξανδρος Τσιαμπούσης και Γιάννης Στεφανίδης αντίστοιχα, και ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη «Νέα Εποχή – Νέα Δράμα» κ. Ανδρέας Χαραλαμπίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση κανένας Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη «πόλη+ζωή». Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ακόμη ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας κ. Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης και η Διευθύντρια της Τράπεζας κ. Σοφία Ουζούνη.

Το κατεπείγον του θέματος για λήψη απόφασης προήλθε από το γεγονός ότι η προθεσμία για την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έληγε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου. Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Δράμας κ. Άγγελος Σολάκης, αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, το θέμα είχε πρωτοτεθεί το 2015, με σχετικό νόμο ο οποίος προέβλεπε «υποχρεωτικότητα» για την μεταφορά. Στη συνέχεια η νομοθεσία άλλαξε δίνοντας το δικαίωμα της «δυνητικότητας» εφόσον τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων θα είχαν καλύτερες αποδόσεις εάν δεν μεταφέρονταν. Η πρόσφατη εξέλιξη ήρθε με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς το Δήμο Δράμας, σύμφωνα με το οποίο η μεταφορά είναι υποχρεωτική. Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, υπάρχει και το στοιχείο της «απειλής» περικοπής εσόδων για τους Δήμους, δηλαδή η μη συμμόρφωση ενδεχομένως να επιφέρει και μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) από πλευράς κεντρικής Διοίκησης.

Ο κ. Σολάκης αναφέρθηκε διεξοδικά στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Δράμας, τα οποία την ημέρα της συνεδρίασης ήταν 8.814.667,13 ευρώ, κατατεθειμένα σε 7 τραπεζικούς λογαριασμούς. Πιο αναλυτικά:

-287.902,68 ευρώ είναι σε λογαριασμό στην Τράπεζα Eurobank και αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας. Πρόκειται για ποσό εξαιρέσιμο της μεταφοράς.

-2.786,29 ευρώ είναι σε λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας και αφορούν προνοιακά επιδόματα. Το ποσό είναι και αυτό εξαιρέσιμο.

-3.277.420,40 ευρώ σε λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας. Ο κ. Σολάκης σημείωσε ότι το ποσό αυτό δεν εξαιρείται και εντάσσεται στις διατάξεις περί μεταφοράς.

-5.176.002,99 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό εξαιρείται από τις διατάξεις περί μεταφοράς.

-34.350,25 ευρώ σε λογαριασμό στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού, άρα άμεσες ανάγκες και για αυτό εξαιρείται.

-5.297,43 σε λογαριασμό στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Αφορά προνοιακά επιδόματα και εξαιρείται.

-30.807,09 σε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Το ποσό αφορά πληρωμές οφειλετών και στη συνέχεια μεταφέρεται στη Συνεταιριστική Τράπεζα.

Ουσιαστικά το θέμα της μεταφοράς αφορούσε έναν λογαριασμό του Δήμου, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, ύψους περίπου 3,27 εκ. ευρώ. Ο κ. Σολάκης ανέφερε ότι από αυτά τα 567.885,36 ευρώ είναι ενταλματοποημένα και βρίσκονται σε διαδικασία πληρωμής. Έχουν επίσης ήδη τιμολογηθεί 580.539,25 ευρώ. Εντός του 2017 αναμένεται να πληρωθούν για έργα άλλα 989.660 ευρώ. 792.000 ευρώ αφορούν υποχρεώσεις του Δήμου προς τα Νομικά του Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του και 550.000 ευρώ αφορούν τη μισθοδοσία Οκτωβρίου.

Ο κ. Σολάκης σημείωσε πως «η σούμα των άμεσων αναγκών που έχει ο Δήμος Δράμας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανατροφοδοτείται από άλλες πηγές, υπερκαλύπτει το ποσό των  3,27 εκ. ευρώ στη Συνεταιριστική». Άρα, συνέχισε, οι καταθέσεις στη Συνεταιριστική είναι βραχυπρόθεσμης φύσης και καλύπτουν πολύ άμεσες ανάγκες. Επιπλέον, ο κ. Σολάκης προέβαλε και το επιχείρημα ότι η «Συνεταιριστική Τράπεζα έδινε, δίνει και υπόσχεται με επιστολή της ότι θα δίνει πολύ καλύτερο επιτόκιο από την Τράπεζα της Ελλάδος». Άρα, με βάση το σκεπτικό που ανέπτυξε, ο κ. Σολάκης κατέληξε ότι με την απόφαση μη μεταφοράς, που ήταν και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, «διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου». Επιπλέον ο κ. Σολάκης σημείωσε στη συνέχεια πως βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι η στήριξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας.

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης συμφώνησαν με την μη μεταφορά των διαθέσιμων. Βέβαια, οι κ.κ. Ηλιόπουλος και Στεφανίδης στάθηκαν και στην πολιτική πλευρά του θέματος. Ο κ. Ηλιόπουλος κατά την τοποθέτησή του εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη σημερινή Κυβέρνηση όσο και σε όλες τις μνημονιακές Κυβερνήσεις, ζητώντας την έκδοση σχετικού ψηφίσματος. Στην πολιτική φύση του ζητήματος στάθηκε και ο κ. Στεφανίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ουσία είναι πως «εμείς διαχειριζόμαστε όπως θέλουμε το χρήμα μας». Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Ηλιόπουλος εξέφρασε «αμφιβολίες κατά πόσο η Συνεταιριστική Τράπεζα δεν έχει γίνει κι αυτή συστημική τράπεζα».

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας κ. Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης. Ο κ. Αλεξανδρίδης αναφέρθηκε σε ιστορικά στοιχεία για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Δράμας ήταν ένα από τα πρώτα είκοσι ιδρυτικά μέλη της. Επιπλέον στάθηκε στην «πολύχρονη συνεργασία με το Δήμο ανεξάρτητα από το ποια δημοτική παράταξη είναι στο τιμόνι του Δήμου». Ο Πρόεδρος της Τράπεζας επεσήμανε ότι «προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια σε συνεργασία με όλους τους φορείς να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία» και πρόσθεσε πως διαχρονικά οι αποδόσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας είναι πολύ καλύτερες (περίπου κατά 50%) σε σχέση με τις αποδόσεις των ρέπος της Τράπεζας της Ελλάδος. «Η τράπεζα έχει επάρκεια. Βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία και ετοιμάζεται να κάνει πράγματα που θα βοηθήσουν το Νομό» τόνισε ο κ. Αλεξανδρίδης.

Τέλος, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος στην τοποθέτησή του ανέφερε πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη μεταφοράς είναι σε συνεννόηση σχεδόν με όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Επίσης, στάθηκε στη διασφάλιση των χρημάτων των Δραμινών και στην αγαστή συνεργασία εδώ και χρόνια με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας και ανέφερε πως το μήνυμα της συνεδρίασης είναι: «Τηρούμε το νόμο, στηρίζουμε τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων και συνάμα στηρίζουμε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας».