ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος & Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης, στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από 1-3 Νοεμβρίου 2019, ενημέρωσε τα Επιμελητήρια της χώρας για τις δράσεις εξωστρέφειας που υποστηρίζει η ΚΕΕΕ. Ειδικότερα αναφέρθηκε:

-Στην δράση για χρηματοδότηση από την ΚΕΕΕ, εκπόνησης μελετών σχετικά με την Μέτρηση Οικονομικών Δεικτών και του εξαγωγικού προσανατολισμού σε Περιφέρειες της χώρας.

-Στην έναρξη ενεργειών για την δημιουργία μητρώου εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

-Στην οργάνωση και υποστήριξη από την ΚΕΕΕ δύο επιχειρηματικών αποστολών για το 2020.

-Στις ψηφιακές δυνατότητες των Επιμελητηρίων της χώρας και της ΚΕΕΕ, οι οποίες είναι απαραίτητες στην προώθηση της εξωστρέφειας αλλά και της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων, ιδιαίτερα αναγκαίων & χρήσιμων τόσο για τα Επιμελητήρια όσο και για τις επιχειρήσεις μέλη τους.

-Στην συνέχιση επαφών με οργανισμούς και φορείς εντός και εκτός Ελλάδος με στόχο τις συνεργασίες και την προσέλκυση επενδύσεων.

Σχετικά με τα ζητήματα της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και των αναγκαίων αλλαγών πάντα στην κατεύθυνση της οικονομικής & διοικητικής αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων, τόνισε πως ήρθε η ώρα τα Επιμελητήρια να εξελιχθούν σε σύγχρονα ψηφιακά κέντρα, υποστηρικτικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για τις επενδύσεις που είναι σε εκκρεμότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών και της παθογένειας της δημόσιας διοίκησης, τόνισε ότι ο τελευταίος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποτελεί πράγματι ένα πολύ καλό εργαλείο που βοηθά στην επενδυτική δραστηριότητα, το οποίο όμως θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους, γιατί θα κριθεί στην πράξη. Όπως θα πρέπει να υπάρξει και ιδιαίτερη μέριμνα στις επενδύσεις εκτός Αττικής, και γενικότερα εκτός των μεγάλων κέντρων, με παρεμβάσεις της πολιτείας στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης τους, διότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο σε Περιφέρειες όπως η αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.