Στη Δημοτική Κοινότητα Χωριστής ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμου στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής, η επίστρωση πεζοδρομίων από το Κέντρο της Χωριστής έως το τέλος των Εργατικών Κατοικιών, η κατασκευή τοιχίου υποστήριξης στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου, οι εργασίες οδοποιίας-ασφαλτόστρωσης, σε σημεία όπου πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος δηλώνει: «Η ολοκλήρωση έργων που επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας αποδεικνύει έμπρακτα ότι η δημοτική μας αρχή υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, μια εκ των οποίων είναι και η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών. Με άριστη συνεργασία των μελών της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής και του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Ζαρόγλου κάνουμε πράξη όλα όσα σχεδιάζουμε. Γιατί κάθε σημείο της Δράμας αξίζει να αναπτύσσεται, γιατί δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας».