ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

 

Με απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης κ. Θόδωρου Αθανασιάδη, την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία από 2-9-2019 έως 31-8-2019.

Συγκεκριμένα οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξή:

-Άγγελος Κότιος, Αντιδήμαρχος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης (σε θέματα πρωτογενή, αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης και αλιείας)

-Γιώργος Σύρτας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού (σε επίπεδο σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης έργων και εργασιών)

-Νίκος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου , Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ, Συντήρησης υποδομών (επίβλεψη συντονισμό των συνεργείων συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης, πρασίνου, κήπων, καθαριότητας , οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού), Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

-Αλέξανδρος Ψωμάς, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας, ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης και Φωτολίβους

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Αθανασιάδη, Αναπληρωτής Δημάρχου ορίστηκε ο κ. Αλέξανδρος Ψωμάς, ο οποίος ακόμη ορίστηκε να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ενώ του μεταβιβάστηκε και η αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος.