«Ελεύθεροι»… υποχρεώσεων οι πυρόπληκτοι για τους επόμενους έξι μήνες: «Παγώνει» τόσο η εξόφληση φόρων και εισφορών, όσο και οι δόσεις κάθε είδους ενήμερων δανείων. Ερωτηματικό βεβαίως προκύπτει για την επόμενη μέρα καθώς μετά τη συγκεκριμένη «περίοδο χάριτος» ουδείς γνωρίζει εάν επαγγελματίες ή εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να αρχίσουν να εξοφλούν ξανά τις υποχρεώσεις τους.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εξόφλησης φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων δανείων μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022 οι πυρόπληκτοι. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απαλλάσσονται και από την επιστροφή των ποσών που έλαβαν ως κρατική ενίσχυση την περίοδο της πανδημίας.

 

Ποιες υποχρεώσεις «παγώνουν» για τους πυρόπληκτους
Συγκεκριμένα, οι πυρόπληκτοι, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 δεν θα χρειαστεί να εξοφλήσουν δόσεις για τον φόρο εισοδήματος ή ασφαλιστικές εισφορές. Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται για μία τριετία.
Η εν λόγω διαδικασία θα δρομολογηθεί αρχικά μέσα από την ίδια πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και κατόπιν θα πιστοποιείται με την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αναστέλλεται ακόμη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 η εξόφληση δόσεων στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων, πιστωτικών καρτών ή εκείνων που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. H αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις.
«Παγώνει» ακόμη, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Το χρονικό διάστημα της αναστολής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της ζημίας. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

 

«Ειδικά» μέτρα για την Β. Εύβοια
Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, έχουν αποφασιστεί συγκεκριμένα «ειδικά» μέτρα. Συγκεκριμένα, τα μέτρα:

• αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων,
• αναστολής ασφαλιστικών εισφορών,
• αναστολής δανειακών υποχρεώσεων και
• αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης,
ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων στους δύο πληττόμενους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημίες από την πυρκαγιά.
Ειδικά για την φετινή χρονιά, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους δύο πληττόμενους Δήμους, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

 

Τι γλιτώνουν οι πυρόπληκτοι επιχειρηματίες από την Επιστρεπτέα
Οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημίες που τις καθιστούν μη λειτουργικές, απαλλάσσονται οριστικά από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η απαλλαγή γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, κατόπιν εξέτασης της ζημίας από τις επιτροπές των Περιφερειών.
Έτσι, οι πυρόπληκτοι επαγγελματίες που έλαβαν κρατικό δάνειο κατά τις τρεις πρώτες φάσεις δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης ως όφειλαν. Βεβαίως πρέπει να σημειωθεί πως για τους κύκλους 1-2-3 υπήρχε πρόβλεψη για «κούρεμα» της οφειλής, υπό προϋποθέσεις: Κατά 30% για όσους έκλεισαν το 2020 με απώλειες εσόδων από 15% έως 30%, ενώ απαλλάσσονταν από το 50% της επιστροφής όσοι είχαν μείωση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 2019, πάνω από 30%. Για τους κύκλους 4-7 στο Δημόσιο έπρεπε να επιστραφεί το ήμισυ του ποσού.
Υπό κανονικές συνθήκες οι πυρόπληκτες επιχειρήσεις και επαγγελματίες –εάν δεν απαλλάσσονταν από αυτό το βάρος- θα είχαν τρεις δυνατότητες για την αποπληρωμή των οφειλών προς το κράτος από τις επιστρεπτέες προκαταβολές και συγκεκριμένα:

  • Να ξεκινήσουν να αποπληρώνουν σε 60 μηνιαίες δόσεις το 50% της ενίσχυσης που έλαβαν αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2022. Όσοι λοιπόν είχαν λάβει την κρατική χρηματοδότηση θα έπρεπε να αποπληρώσουν τα χρέη τους από τον Ιανουάριο του 2022 έως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2027.
  • Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών.
  • Να επιλέξουν αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων φάσεων (το οποίο φτάνει στο 50% για όσους είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020), με μια «επιταγή» η οποία θα έχει αξία, ίση με το 35% των ποσών που έλαβαν αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις, να αποπληρώσουν τις φετινές φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ.

Στη συνέχεια βέβαια θα έπρεπε να αποπληρώσουν το 100% της επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022.

Πηγή: enikonomia.gr / Βαγγέλης Δουράκης