Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί για μια ακόμη φορά να διευκρινίσει τα εξής: Ενυπόγραφα άρθρα συνεργατών ή συμβούλων του ΕΛΙΑΜΕΠ εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο την δική τους προσωπική άποψη χωρίς να εμπλέκουν το Ίδρυμα. Ως ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα, το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει την ψύχραιμη ανάλυση, την ελεύθερη κριτική και τον πλουραλιστικό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και το πράττει με πλήρη σεβασμό στις απόψεις και την ακαδημαϊκή ελευθερία των συνεργατών του, όπως άλλωστε πιστοποιεί και το εύρος των διαφορετικών απόψεων που εκφράζονται.

Πηγή: eliamep.gr