Με απόφαση του Δημάρχου Κ. Νευροκοπίου κ. Γιάννη Κυριακίδη ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου για το 2022.

Συγκεκριμένα Αντιδήμαρχοι είναι οι:

-Ανδρέας Αμαραντίδης με τις εξής αρμοδιότητες: Οικονομικών, Διοικητικών, Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

-Φώτης Φιλιππίδης, με τις εξής αρμοδιότητες: Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Πρασίνου

-Κωνσταντίνος Σιουμάνης, με τις εξής αρμοδιότητες: Τεχνικών έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

-Νίκος Νικολαΐδης, με τις εξής αρμοδιότητες: Καθαριότητας και Περιβάλλοντος