Ο σεβασμός στους ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας.. είναι Αρχή! Υποστηρίζουμε τις Αρχές μας με έργα:
1️⃣ Επιδιώξαμε και καταφέραμε 👉την ένταξη έργου για την κατασκευή ραμπών και WC AμΕΑ σε σχολικά κτήρια στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
2️⃣ Εγκαταστήσαμε ανελκυστήρα στο κεντρικό κτήριο του Καλαμπακίου (χώρος ΚΑΠΗ), όπως φαίνεται στην φωτογραφία
3️⃣ Βελτιώνουμε την προσβασιμότητα σε πεζοδρόμια και δημοτικούς χώρους κατασκευάζοντας ράμπες και τοποθετώντας πινακίδες σήμανσης
Και συνεχίζουμε…