ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ομόφωνη απόφαση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ο ρόλος των οχυρών στην Αναγέννηση του Κ. Νευροκοπίου», έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά δράσεις και έργα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διαμόρφωση της πρόσκλησης υπήρξε στενή συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης έχουν κληθεί Δήμοι όλης της χώρας να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης με σκοπό την ανάδειξη του ιστορικού έπους, μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Για αυτό και προγραμματίζονται έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς για την παραγωγή ψηφιακών εικονικών εκθέσεων, που θα απαρτίζονται από πολιτιστικά αντικείμενα, που θα ανήκουν σε διαφορετικά μουσεία ή χώρους, και θα διατίθενται είτε μέσω του διαδικτύου είτε με τη μορφή ηλεκτρονικών εκδόσεων. Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους, που συνδέονται με την Ελληνική Επανάσταση, και αξιοποίηση του διαδικτύου και της τεχνολογίας για την προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, μέσω πολυγλωσσικών εφαρμογών, με εικονικές πολιτιστικές διαδρομές στο διαδίκτυο. Παράλληλα, προωθείται η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, συμβάλλοντας στην αύξηση της επισκεψιμότητας των προορισμών, που συνδέονται με την Ελληνική Επανάσταση.

Επιπλέον, η πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν έργα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, καθώς και δράσεις, που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση υποδομών. Τέλος, επιλέξιμες δράσεις είναι η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και η κυκλική οικονομία.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων είναι η 31η Μαρτίου 2021, ενώ στο πλαίσιο της πρόσκλησης επιλέξιμες δράσεις αποτελούν:

-Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων

-Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς

-Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές

-Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ.