ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΔΡΑΜΑΣ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Χρυσούπολης, θα υλοποιήσουν τρία (3) προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του ΜΕΤΡΟΥ 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς», όπως αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014-2020 στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 25 ημερών (150 ωρών), και θα υλοποιηθούν στις ΠΕ Δράμας και Καβάλας. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα εξής προγράμματα κατάρτισης:

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ, Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ, από 29/8/2017 έως 30/9/2017

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΜΑΣ, από 30/8/2017 έως 3/10/2017.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΟΥΣΘΕΝΗ, Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ, από 13/9/2017 έως 17/10/2017

Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης, έως τη Δευτέρα 28/8/2017.

 

Ο Υπεύθυνος Κατάρτισης

ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ