Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος συμμετείχε στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διεξάγεται μεταξύ 10-15 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή ανθρώπων της πολιτικής, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, του Τύπου, της διανόησης, της κοινωνίας των πολιτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πάνελ στο οποίο συμμετείχε αφορούσε στις προοπτικές ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συντονιστής ήταν ο κ. Γιάννης Κιρκινέζης, Διευθυντής Ανάπτυξης της Hill International, και συμμετείχαν επίσης, εκτός από τον κ. Μέτιο, ο κ. Ντίνος Χαριτόπολος, Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών, ο κ. Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και ο κ. Κωστής Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Project Director της Gastrade του Ομίλου Κοπελούζου.

Όπως ανέφερε ο κ. Μέτιος, είχε την ευκαιρία να μιλήσει:

-για τα μεγάλα έργα ανάπτυξης, δημόσια και ιδιωτικά, που είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στην περιοχή

-για την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας στις υποδομές, στον πρωτογενή τομέα, στην επιχειρηματικότητα, στην ενέργεια και στον τουρισμό

-και για τις δυνατότητες που δίνει η σπουδαία γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως πέρασμα αλλά και ως προορισμός.