Το Πανελλαδικό Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης (ΔΙ.ΚΕ.ΠΡ.Ε.) ιδρύθηκε το 2016 και απαρτίζεται από την πλειοψηφία των Διοικήσεων των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας με κύριο σκοπό τη δικτύωση όλων των Κέντρων Πρόληψης που εποπτεύονται από τον ΟΚΑΝΑ, την ανάπτυξη συνεργασίας, την προώθηση και την συλλογική αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στα Κέντρα Πρόληψης. Επίσης, αποσκοπεί στη συμμετοχή του Δικτύου στα συλλογικά όργανα του ΟΚΑΝΑ και άλλων φορέων και στην παγίωση δημιουργικής σχέσης με το Σωματείο των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

Το Δ.Σ. του ΔΙ.ΚΕ.ΠΡ.Ε. στο οποίο συμμετέχει ως μέλος της Διοίκησης και ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ» Γαβριήλ Καμπουρίδης συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με πλήρη απαρτία, ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του 2022, καθώς και τον προγραμματισμό των δράσεων του 2023. Επίσης συζητήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια οι θέσεις του Πανελλαδικού Δικτύου για όλα τα θέματα που απασχολούν τα Κέντρα Πρόληψης, όπως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τη στελέχωσή τους με προσωπικό, τον ενιαίο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, τα ταμειακά διαθέσιμα των Κέντρων Πρόληψης και τη συνεργασία των Διοικήσεων-εργαζομένων.

Με την ευκαιρία, το Δ.Σ. έκοψε και την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα.