ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Οκτωβρίου 2021, διενεργήθηκαν οι εκλογές της Ομοσπονδίας Εμπορίου –Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Την θέση του Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας Σκουλίδης Αντώνιος, ενώ εκλέγονται οι:

Φιλιππίδης Παντελής ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ομοσπονδίας, Λεμονίδης Βασίλειος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, στη θέση του Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ και Ρέχας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης, στη θέση του Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ.

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ