Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας κ. Αθανάσιου Σέρτη απαγορεύεται η κυκλοφορία – στάση – στάθμευση των οχημάτων όλων των κατηγοριών στην Ε.Βενιζέλου από το ύψος της οδού Όθωνος μεχρι την οδό Χρηστάκη Ελευθ. Γεωργιάδη την Τετάρτη 15-12-2021 από ώρες 08:00 έως και την Πέμπτη 16-12-2021 ώρα 08:00 προκειμένου πραγματοποιηθούν εργασίες για την σωστή αποκατάσταση της ανωτέρω οδού, λόγω του έργου FFTH (FIBER TO THE HOME).

O ανάδοχος του έργου, δια του αρμοδίου μηχανικού είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και τη διάθεση επαρκούς αριθμού σημαιοφόρων ατόμων, ώστε να εφαρμοστούν επαρκώς τα μέτρα ρύθμισης- περιορισμού – εκτροπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τη σήμανση που θα   τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό, με την συνδρομή του  Τμήματος Τροχαίας Δράμας για την διασφάλιση της ομαλής – ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.