Σε ανάρτηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Στο Νοσοκομείο μας, η διά βίου μάθηση στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας της νοσηλευτικής φροντίδας είναι διαδικασία δυναμική!!!

Η κλινική εκπαίδευση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αποτελεί όμως πρόκληση. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, ανταποκρινόμενη σ’ αυτή την πρόκληση αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η εκπαίδευση του προσωπικού της είναι υψηλής σημασίας τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για την υπηρεσία, έχει καταρτίσει προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους.

Η φύση του νοσηλευτικού επαγγέλματος δεν επιτρέπει τη μάθηση μέσω δοκιμής και λάθους. Ο νοσηλευτής στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας, πρέπει να αισθάνεται αυτάρκης και κατά συνέπεια ασφαλής, για οποιαδήποτε νοσηλευτική διαδικασία που γίνεται στον άρρωστο. Την αίσθηση της ασφάλειας θα την αντλήσει μέσα στο φυσικό χώρο εργασίας, δίπλα σε κατάλληλα εκπαιδευμένους κλινικούς νοσηλευτές, οι οποίοι εκτός από τη θεωρητική τους κατάρτιση και την κλινική τους εμπειρία, θα διακατέχονται από αίσθημα προσφοράς προς τον νεοδιοριζόμενο συνάδελφο, τον άρρωστο και την οικογένειά του.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από την Ν.Υ. του Γ.Ν.Δ., έχουν στόχους:

-Τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας, μέσω του εμπλουτισμού των ήδη υπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού και της ανάπτυξης νέων

-Την μείωση του χρόνου προσαρμογής για την ανάληψη καθηκόντων, νεοπροσλαμβανόμενου ή μετακινούμενου προσωπικού

-Την εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτοκόλλων κλινικής πρακτικής

-Την ένταξη και κοινωνικοποίηση των υπαλλήλων στο περιβάλλον του Νοσοκομείου

-Την κατανόηση βασικών διαδικασιών για τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου καθώς και βασικών πρακτικών γνώσεων του αντικειμένου

-Την κατανόηση των κανόνων δεοντολογίας και των αξιών που υποστηρίζει η Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Υπεύθυνη Συντονίστρια των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασιάδου Ευανθία.

Η εκπαίδευση γίνεται κατά ομάδες, κυκλικά και επαναλαμβανόμενα, με την εξής θεματολογία:

  1. Νοσηλευτική Δεοντολογία – Οργανόγραμμα Νοσοκομείου- Εσωτερικός Κανονισμός

Κλινική Εκπαιδεύτρια: Νικολαΐδου Μαγδαληνή, Προϊσταμένη Χειρουργικού Τομέα

  1. Η σημαντικότητα των ζωτικών σημείων του ανθρώπινου σώματος

Κλινική Εκπαιδεύτρια: Γούναρη Μαρία, Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα

  1. Εργονομική μεταφορά ασθενών

Κλινικός Εκπαιδευτής: Παύλου Δημήτρης, Φυσιοθεραπευτής

  1. Μέτρα ατομικής προστασίας

Κλινική Εκπαιδεύτρια: Κουτσού Πολύμνια, Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων

  1. Περιβαλλοντική διαχείριση νοσοκομειακών μολυσματικών απορριμμάτων – Σήμανση κινδύνου.

Κλινική Εκπαιδεύτρια: Πράσατζη Μαρίνα, Προϊσταμένη Χειρουργείου

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους!!!

Συνεχίζουμε…