Συγκρότηση σε σώμα της Εκτελεστικής Γραμματείας

 

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, συνήλθαν τα μέλη της Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Δράμας. Μοναδικό Θέμα ήταν η Συγκρότηση σε Σώμα της Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Δράμας.

Παρόντες κατά αλφαβητική σειρά ήταν οι παρακάτω:

(1) Αρναούτης Ιωάννης, (2) Γρηγοριάδης Σάββας, (3) Λαζαρίδης Τρύφων, (4) Παπαδόπουλος Ιωάννης, (5) Παπαστεργίου Παρασκευή, (6) Πατένταλης Κυριάκος, (7) Σαλπιστής Γεώργιος, (8) Χατζηπαλούσης Κωνσταντίνος.

Μετά από ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα.

Πρόεδρος: Αρναούτης Ιωάννης (Εκπαιδευτικός Β/θμιας)

Αντιπρόεδρος: Παπαστεργίου Παρασκευή (Νοσοκομειακή Υπάλληλος)

Γραμματέας: Χατζηπαλούσης Κωνσταντίνος (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)

Υπεύθυνος Οικονομικού: Πατένταλης Κυριάκος (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)

Υπεύθυνος Οργανωτικού: Σαλπιστής Γεώργιος (Εκπαιδευτικός Β/θμιας)

Μέλη

  1. Μάλλη Μαρία (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)
  2. Γρηγοριάδης Σάββας (Υπάλληλος Περιφέρειας Α.Μ.Θ)
  3. Παπαδόπουλος Ιωάννης (Υπάλληλος Νοσοκομείου)
  4. Λαζαρίδης Τρύφων (Υπάλληλος Ι.Κ.Α)

 

Για την Ε. Γ του Ν.Τ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Δράμας Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρναούτης Ιωάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χατζηπαλούσης Κωνσταντίνος