Ο Δήμος Δράμας εφαρμόζοντας το ρυμοτομικό σχέδιο και ύστερα από πολλές δεκαετίες προέβη στη διάνοιξη τμήματος της οδού Προμηθέως στη Δράμα (πλησίον της Ταξιαρχίας).

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος δηλώνει: «Η Δημοτική μας Αρχή βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη. Επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα επεμβαίνουμε αποτελεσματικά στην καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Η διάνοιξη της οδού Προμηθέως συμβάλλει στην κυκλοφορία πεζών και οδηγών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο επί θεμάτων που ανήκουν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας κ. Γιώργο Παπαδόπουλο και το προσωπικό που με αυτές τις παρεμβάσεις ενισχύουν τη σύγχρονη εικόνα της Δράμας».