ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Ο «ΠΑΛΙΟΣ» Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ Ο «ΝΕΟΣ» Γ. ΚΑΨΗΜΑΛΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

Σε αλλαγές στις θέσεις των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων του Δήμου Δράμας προχώρησε με σχετικές αποφάσεις του, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος.

Νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δράμας είναι οι κ.κ. Γιώργος Παπαδόπουλος και Γιάννης Καψημάλης. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέλαβε τον τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ ο κ. Καψημάλης τον αθλητισμό. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος μεταβιβάζει στον κ. Παπαδόπουλο «τις αρμοδιότητες θεμάτων που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας» και στον κ. Καψημάλη «αρμοδιότητες που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στο Τμήμα Παιδείας δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και οι οποίες ειδικότερα αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος ο κ. Παπαδόπουλος ασκούσε καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ θεωρείται «παλιός», καθώς στο παρελθόν, ακόμη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, έχει θητεύσει στην ίδια θέση. Ο κ. Καψημάλης αναλαμβάνει για πρώτη φορά καθήκοντα Αντιδημάρχου.

Επίσης, στη θέση τους παραμένουν οι κ.κ. Δημήτρης Καραμπατζάκης ως Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Απασχόλησης και Τουρισμού και Αναπληρωτής Δημάρχου, Άγγελος Σολάκης, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αριστείδης Μωυσιάδης ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πλέον οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δράμας είναι συνολικά πέντε, ενώ σύμφωνα με το νόμο μπορούν να οριστούν μέχρι έξι.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου κ. Μαμσάκου από το σύνολο των Αντιδημάρχων του Δήμου Δράμας αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ.κ. Καραμπατζάκης, Σολάκης, Παπαδόπουλος και Καψημάλης.

Από το νέο σχήμα Αντιδημάρχων απουσιάζουν οι κ.κ. Σταμάτης Ρεμόντης, ο οποίος ήταν Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου, Γιώργος Τσεπίλης, ο οποίος ήταν Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Τάσος Βασιλειάδης, ο οποίος ήταν Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Και οι τρεις είχαν αναλάβει καθήκοντα περίπου έναν χρόνο, με αποφάσεις του Δημάρχου κ. Μαμσάκου στις 3 Οκτωβρίου 2016.

Επίσης, σύμφωνα με άλλη απόφαση του κ. Μαμσάκου, οι κ.κ. Ρεμόντης και Τσεπίλης ορίζονται ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. Μάλιστα διατηρούν υπό την εποπτεία τους τους τομείς που είχαν ως Αντιδήμαρχοι. Δηλαδή, ο μεν κ. Τσεπίλης την Πολιτική Προστασία και την Αγροτική Παραγωγή & Αλιεία και ο δε κ. Ρεμόντης την Καθαριότητα, το Περιβάλλον και το Πράσινο, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Επίσης, συνεχίζουν να ισχύουν προηγούμενες αποφάσεις του Δημάρχου Δράμας περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων. Αρά, πλην των κ.κ. Τσεπίλη και Ρεμόντη, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι είναι και οι:

-Ηλιάδης Νικόλαος για τη λειτουργία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

-Σιδηρόπουλος Δημήτριος για την ανακύκλωση

-Τερζής Ανέστης με αρμοδιότητες επί της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Ο κ. Τερζής είναι και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας)

-Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος με αρμοδιότητες για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας (Ο κ. Μπαϊρακτάρης είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).