ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Με νέα ερώτησή του Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευματων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, επανέρχεται στο ζήτημα των πιστώσεων προς πρόσληψη μελών Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα σε ότι αφορά την εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ορθολογική κατανομή των αναλογουσών σε αυτό 11 θέσεων.

Ενώ έχουν διατεθεί και άλλες 12 πρόσθετες θέσεις μονίμου προσωπικού Ε.Π. στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. παρά ταύτα και πάλι δεν προκύπτει να έχει ληφθεί μέριμνα για την στελέχωση του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμας. Ενώ, δηλαδή, το Τμήμα έχει μεγάλες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό καθώς δεν υπηρετεί σε αυτό μόνιμο προσωπικό και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία αξιόλογη και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή μονάδα, η οποία ως εκ του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύει είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία και την κοινωνία, δυστυχώς, η διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. δείχνει ότι αγνοεί τις ανάγκες του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως προκύπτει από την συνημμένη επίκαιρη ερώτησή μου προς τον προκάτοχό σας Υπουργό Παιδείας, ζητούσα να ενημερωθώ, μεταξύ άλλων, για το ζήτημα των 500 πιστώσεων προς πρόσληψη μελών Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα σε ότι αφορά την εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ορθολογική κατανομή των αναλογουσών σε αυτό 11 θέσεων, καθώς δεν είχε συμπεριληφθεί στις προθέσεις του τελευταίου η διάθεση πιστώσεων για πρόσληψη μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμας. Εν τω μεταξύ, ως πληροφορούμαι, έχουν διατεθεί και άλλες 12 πρόσθετες θέσεις μονίμου προσωπικού Ε.Π. στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και παρά ταύτα και πάλι δεν προκύπτει να έχει ληφθεί μέριμνα για την στελέχωση του ανωτέρω Τμήματος. Ενώ, δηλαδή, το τελευταίο έχει μεγάλες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό καθώς δεν υπηρετεί σε αυτό μόνιμο προσωπικό και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία αξιόλογη και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή μονάδα, η οποία ως εκ του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύει είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία και την κοινωνία, δυστυχώς, η διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. δείχνει ότι αγνοεί τις ανάγκες του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Και όχι μόνον τούτο αλλά γενικότερα το Παράρτημα Δράμας, στο οποίο αυτή την στιγμή λειτουργούν τρία από τα εννέα συνολικά Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., έχει εμφανώς αδικηθεί, δημιουργώντας μία ανισοκατανομή εις βάρος του Παραρτήματος και της Δράμας γενικότερα.

Εν όψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να μεριμνά, στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί, για την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Ποιες πρωτοβουλίες και μέτρα ανελήφθησαν από το Υπουργείο Παιδείας και την Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Οινολογίας και Τροφίμων Δράμας ούτως ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία αυτού με μόνιμο προσωπικό;
  2. Πόσες τελικά πιστώσεις θα δοθούν στο Τμήμα Οινολογίας και Τροφίμων Δράμας και πόσες στο Παράρτημα Δράμας συνολικά;
  3. Κατά την διαδικασία της εσωτερικής κατανομής των θέσεων μελών Ε.Π. μεταξύ των τμημάτων, ποια επιμέρους κριτήρια λαμβάνονται υπ’ όψιν από τα όργανα διοίκησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων; Υφίσταται κάποια νομοθετική ή κανονιστική δέσμευση ως προς τον τρόπο που τις διαθέτουν τα ιδρύματα και εάν όχι, τι θα πράξετε ως Υπουργείο προκειμένου να τεθούν εν τέλει κάποια ελάχιστα κριτήρια ούτως ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ανορθολογικών κατανομών;
  4. Προτίθεται το Υπουργείο να λάβει μέριμνα ειδικά για την στελέχωση των Τμημάτων εκείνων στα οποία δεν υπηρετεί μόνιμο προσωπικό;