Σε νέα δωρεά προχώρα η εταιρεία Raycap, δίνοντας 10.000 ευρώ στο Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Δράμας, για προμήθεια μίνι λεωφορείου.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του, στις 29 Νοεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη δωρεά της εταιρείας Raycap.

Όπως αναφέρεται, στην απόφαση, το Δ.Σ. «αποδέχεται την δωρεά των 10.000€, για την προμήθεια μίνι λεωφορείου από την εταιρία RAYCAP A.E., προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εν δυνάμει ωφελούμενοι οι οποίοι στερούνται την έγκαιρη, σίγουρη, ασφαλή και με υπεύθυνη συνοδεία προσβασιμότητα στο Κ.Η.Φ.Η και γίνονται αποδέκτες του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, άτομα που λόγω κυρίως κινητικών, μνήμης, προσανατολισμού και οικονομικών προβλημάτων, αδυνατούν να προσέλθουν από μόνα τους, στο Κ.Η.Φ.Η του Ν.Π.Δ.Δ.».