ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Με ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει για το θέμα της καθυστέρησης πληρωμής οφειλών των ΟΤΑ προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες ότι μετά την επιστολή του (αρ. πρωτ. 411/19-3-2020) προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς μετά την παρέμβαση και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (αρ. πρωτ. 960/19-3-2020), το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο (αρ. πρωτ. 21545/3-4-2020) προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας, ώστε να παρέμβουν σε Δήμους και Περιφέρειες, για την επιτάχυνση της διαδικασίας των πληρωμών λόγω της κρίσης του covid19.

Μέσω της ανακοίνωσής του, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο κ. Στέφανο Γεωργιάδη, το Επιμελητήριο Δράμας καλεί για ακόμη μια φορά τους εμπλεκόμενους σε καθυστερήσεις πληρωμών ΟΤΑ, μετά την παρέμβαση του Υπουργείου να προχωρήσουν σε εξόφληση των οφειλών τους προς τις επιχειρήσεις & επαγγελματίες.

Αναλυτικά, στην επιστολή του ΥΠΕΣ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναφέρονται τα εξής: «Με το ανωτέρω σχετικό, φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος επικαλείται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωμές των ΟΤΑ προς επιχειρήσεις, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους, ειδικά προς εξόφληση υποχρεώσεών τους παρελθόντων ετών, εκτιμώντας συμπληρωματικά ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί επιτάχυνσης των διαδικασιών εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες.

Κατόπιν αυτού και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης άμβλυνσης των προβλημάτων που προκαλεί στη ρευστότητα των επιχειρήσεων η τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας επί των δήμων και περιφερειών χωρικής ευθύνης σας, επιστήσετε εγγράφως την προσοχή τους στην αναγκαιότητα τήρησης των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους για την ιεραρχημένη εξόφληση οφειλών τους παρελθόντων ετών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεδομένης μάλιστα και της εμπλοκής τους στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ως άνω πανδημίας.

Το σχετικό έγγραφό σας παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε στο Υπουργείο μας».