ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ» ΑΠΟ ΤΟ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ «ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ ΚΡΟΚΟ ΚΑΙ ΛΙΝΟ»

 

Ένα πραγματικό επιστημονικό εργαστήριο στήθηκε για τα νήπια του 17ου Νηπιαγωγείου Δράμας στο «Παγωμένο Εργαστήριο Πειραμάτων» στην Ονειρούπολη Δράμας την Παρασκευή 10-12-2021 στις 10:00 π.μ. σε συνεργασία με την Εταιρεία Θεαμάτων «Πολυθέαμα Κρόκο και Λίνο» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύμπραξης σχολείων Erasmus+ «Children’s social inclusion and promotion of Teacher’s abilities and skills».

Οι μικροί επιστήμονες εξερεύνησαν φαινόμενα και υλικά και εκτέλεσαν διασκεδαστικά πειράματα, προσαρμοσμένα στην ηλικία και στο γνωστικό τους υπόβαθρο σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους. Μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον επιστημονικής εργασίας, με την προσωπική και ενεργή εμπλοκή μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών δημιουργήθηκαν δίκαιες ευκαιρίες μάθησης και αναδείχθηκε η σημασία της αποδοχής των ατομικών αναγκών και χαρακτηριστικών.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής κουλτούρας, η οποία θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών και θα στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου οικογένειας και ευρύτερης κοινότητας για τη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας.