ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Δ. ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προσέφυγε ο Δήμος Δοξάτου κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας με θέμα «Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Π.Ε. Καβάλας και του Δήμου Καβάλας για την υλοποίηση έργου ύδρευσης και άρδευσης στα Τενάγη των Φιλίππων», η οποία ελήφθη στις 14 Ιουνίου 2018. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Δοξάτου, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «στην προκειμένη περίπτωση ο προσφεύγων δεν κάνει καμία αναφορά στην ύπαρξη

εννόμου συμφέροντός του για την άσκηση της προσφυγής». Παράλληλα, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αναφέρεται ακόμη ότι «στην προκειμένη περίπτωση η εν θέματι απόφαση στερείται εκτελεστότητας, δεδομένου ότι εκφράζει την επιθυμία των συμβαλλομένων μερών για μελλοντική συνεργασία αναφορικά με την υλοποίηση του έργου ύδρευσης και άρδευσης στα Τενάγη Φιλίππων, χωρίς να συνιστά

δικαιώματα ή (και) υποχρεώσεις. Όταν η συνεργασία προχωρήσει στο στάδιο εκτέλεσης θα ληφθεί απόφαση από αρμόδιο όργανο, θα αναφερθεί η διάταξη νόμου με βάση την οποία θ αποφασίσει το αρμόδιο όργανο και θα ληφθεί και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Κατά συνέπεια απορρίπτονται αυτοί οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος», καθώς και ότι «με την αριθ.424/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας εκφράζεται απλά η επιθυμία των συμβαλλομένων μερών για συνεργασία και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσπάθεια για παραβίαση της από 1969 σύμβασης δουλείας».Τέλος, επισημαίνεται ότι «υποβληθείσα προσφυγή κατά της αριθ.424/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ασκείται κατά απόφασης που δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα».

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Εργασία… συν», μετά την έκδοση απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δημήτρης Δαλακάκης ανέφερε: «Τον περασμένο Ιούνιο είχε βγει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσιζε να συνεργαστεί με την Ελληνική Δημοκρατία και τον ΤΑΡ προκειμένου να κατασκευάσει έναν αγωγό, ο οποίος θα παίρνει νερό από τις πηγές Βοϊράνης και θα τροφοδοτεί τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων χωρίς να μας ρωτήσει. Εμείς κάναμε προσφυγή εναντίον αυτής της απόφασης. Εξεδόθη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στην οποία μέσα λέει ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας δεν έχει καθόλου εκτελεστικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν παράγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα και μάλιστα λέει μέσα ότι “η απόφαση στερείται εκτελόστητας δεδομένου ότι εκφράζει την επιθυμία των συμβαλλομένων μερών για μελλοντική συνεργασία αναφορικά με την υλοποίηση… χωρίς όμως να συνιστά δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Όταν η συνεργασία προχωρήσει στο στάδιο της εκτέλεσης θα ληφθεί απόφαση από αρμόδιο όργανο, θα αναφερθεί η διάταξη νόμου με την οποία θα αποφασίζει το αρμόδιο όργανο και θα ληφθεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων”. Επομένως, η Αποκεντρωμένη, επειδή έκρινε ότι η απόφαση αυτή δεν έχει κανένα εκτελεστικό χαρακτήρα, απέρριψε και την προσφυγή μας, γιατί δεν μπορείς να κάνεις δεκτή προσφυγή κατά αποφάσεως, να ακυρώσεις δηλαδή απόφαση, που δεν έχει έννομες συνέπειες. Έτσι αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει ότι η απόφαση που είχε λάβει τότε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας είναι μια “τρύπα στο νερό” και τίποτε άλλο».