ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Η ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

Χρειάστηκε σχεδόν μια ολόκληρη αυτοδιοικητική θητεία για να υλοποιηθεί ένα έργο με προϋπολογισμό 130.000 ευρώ

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεράστιας καθυστέρησης με την οποία υλοποιούνται έργα από την παρούσα Δημοτική Αρχή του Δήμου Δράμας είναι η κατασκευή του δρόμου προς το σκοπευτήριο που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλλιφύτου και χρησιμοποιεί η Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη για της προπονήσεις της.

Για το συγκεκριμένο έργο εγκρίθηκαν πρόσφατα, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας οι όροι δημοπράτησης, ενώ η πρώτη σχετική απόφαση για την κατασκευή του είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019, λίγους μόνο μήνες μετά την έναρξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας τον Σεπτέμβριο του 2019. Έτσι, εφόσον δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση στο στάδιο της υλοποίησης, όπως συχνά συμβαίνει σε έργα που υλοποιούνται από την παρούσα Δημοτική Αρχή του Δήμου Δράμας, τότε θα έχει χρειαστεί σχεδόν μια ολόκληρη θητεία για να κατασκευαστεί ένα έργο με προϋπολογισμό 130.000 ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» είναι 9 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία θα γίνει εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ είχε προχωρήσει στην κατασκευή του σκοπευτηρίου σε περιοχή του αγροκτήματος Καλλιφύτου, έτσι ώστε η Άννα Κορακάκη και ο αδερφός της, Διονύσης Κορακάκης, να μπορούν να προπονούνται σε κατάλληλες συνθήκες υψηλού επιπέδου. Ο δρόμος πρόσβασης, όμως, στο σκοπευτήριο ήταν ένας αγροτικός δρόμος κακής ποιότητας και για αυτό ο Δήμος Δράμας ανέλαβε την πρωτοβουλία να τον κατασκευάσει. Η απόφαση για την έγκριση υλοποίησης, μέσα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, της κατασκευής του δρόμου προσπέλασης προς το νεοανεγερθέν (τότε) σκοπευτήριο στο αγρόκτημα Καλλιφύτου λήφθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου του 2019.