ΑΡΘΡΟ

Της Τόλης Καραγιαννίδου – Τσολπίδου

Συνταξιούχου τραπεζικής υπαλλήλου πρώην Α.Τ.Ε.

 

 

Μαύρο μέλλον για τα λαϊκά στρώματα που αφήνει χιλιάδες ανέργους στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η ΔΕΗ συνυπέγραψε «διακήρυξη δεσμεύσεων» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με στόχο ένα «βιώσιμο» χωρίς αποκλεισμούς έξυπνο ενεργειακό μέλλον και συμφωνούν επίσης να συνεργάζονται με τις Κυβερνήσεις και θα είναι ένα πεδίο κερδοφορίας και ισχυρών ανταγωνισμών.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι της Ε.Ε. «δεσμεύονται» να βοηθήσουν τους πελάτες να «στηρίξουν» την ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή στην ουσία να τους μοσχοπουλάνε την «πράσινη» πραμάτειά τους, που αποτελεί το νέο πεδίο κέρδους, εξαιτίας της πολιτικής της «απελευθέρωσης» και των κρατικών μέτρων θωράκισης της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων.

Όσες λοιπόν διακηρύξεις κι αν υπογραφούν το Κεφάλαιο και οι Κυβερνήσεις του, οι «πράσινες μπίζνες» στο όνομα της ανάπτυξης κάνουν «βιώσιμα» μόνο τα κέρδη του Κεφαλαίου σε βάρος των αναγκών του λαού. Πράγμα που η δεξιά Ν.Δ. στηρίζει για την μετάβαση σε «νέο μοντέλο» καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Και εμείς πρέπει να αχρηστεύσουμε τις «πράσινες» παγίδες εγκλωβισμού στα σχέδια του Κεφαλαίου.