Πρόσφατα τοποθετήθηκε έξω από το γραφείο του Δημάρχου Δράμας κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου μαρμάρινη στήλη στην οποία αναφέρονται όλοι οι διατελέσαντες Δήμαρχοι από το 1919 έως και σήμερα. Συνολικά αναφέρονται 29 ονόματα Δημάρχων.

Όπως αναφέρεται στη μαρμάρινη στήλη ο Δήμος Δράμας συστάθηκε με το ΦΕΚ 248/3-12-1918, τ.Α’.