Δίπλα στο Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη το νέο Παλαιοντολογικό Πάρκο Προσοστάνης (πηγή φωτογραφίας: Δήμος Προσοτσάνης/facebook)

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

Τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος τουριστικού πόλου ολοκληρώνει ο Δήμος Προσοτσάνης, με την πλήρη αναβάθμιση του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη το οποίο βρίσκεται πλησίον του Σπηλαίου των πηγών του ποταμού Αγγίτη. Το Παλαιοντολογικό Πάρκο εδρεύει στον οικισμό του Αγγίτη και στεγάζεται στο πρώην σχολικό κτήριο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το πασίγνωστο Σπήλαιο, το οποίο ούτως ή άλλως αποτελεί ένα σημείο έλξης επισκεπτών.

Με τις παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μέσα στο 2021, εξηγεί ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Θόδωρος Αθανασιάδης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα εκτός της επίσκεψης στο Σπήλαιο να μπορούν να μεταβαίνουν με ευκολία στο Παλαιοντολογικό Πάρκο για να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και η παραμονή τους στην περιοχή να συνδυάζεται με πολλαπλές δράσεις. Για το λόγο αυτό, συνεχίζει ο κ. Αθανασιάδης, ο Δήμος Προσοτσάνης ολοκληρώνει την προμήθεια ενός μικρού τρένου χωρητικότητας 50 ατόμων, ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες της Ονειρούπολης, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να μεταβαίνουν με ευκολία από το Σπήλαιο στο Πάρκο. Στόχος του Δήμου είναι η παραμονή στην περιοχή να αποτελεί μια πλήρης τουριστική εμπειρία, η οποία θα συνδυάζεται με αποκόμιση σημαντικών γνώσεων, μέσω και δυνατοτήτων διαδραστικού παιχνιδιού για τους μικτότερης ηλικίας επισκεπτών. Έτσι εκτιμάται πως επιτυγχάνεται η ανάδειξη της παλαιοντολογικής ταυτότητας και της μεγάλης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει η περιοχή της Προσοτάνης.

Για να συμβούν βέβαια όλα αυτά, ο Δήμος Προσοτσάνης φρόντισε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., μέσω της συμμετοχής του στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020. Συγκεκριμένα ο Δήμος Προσοτσάνης είναι εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και Προσοτσάνη, Ελλάδα» και ακρωνύμιο «INTEGRA_TOUR», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 – 2020». Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: «Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής» και πιο συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6γ: «Διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». Εκτός του Δήμου Προσοτσάνης, δικαιούχος του έργου, ως επικεφαλής εταίρος, είναι ο Δήμος Τσεπελάρε της Βουλγαρίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των εθνικών κονδυλίων των χωρών που συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία (για την Ελλάδα χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «INTEGRA_TOUR» είναι ύψους 1.213.416,11 ευρώ εκ των οποίων 1.031.403,69 ευρώ προέρχονται από τη χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε., ενώ το εθνικό μέρος της χρηματοδότησης φτάνει τα 182.012,42 ευρώ. Από το συνολικό κονδύλιο του έργου, οι εργασίες για το Δήμο Προσοτσάνης είναι προϋπολογισμού ύψους 646 821,85 ευρώ και αντίστοιχα για τον Δήμο Τσεπελάρε προϋπολογισμού ύψους 566.594,26 ευρώ.

Μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «INTERREG», ο Δήμος Προσοτσάνης προχώρησε στην υλοποίηση των κυριοτέρων εργασιών που αφορούν το έργο «INTEGRA_TOUR». Συγκεκριμένα, για τις «Εργασίες υποδομής και αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο» αξιοποιήθηκε ποσό ύψους 300.743,35 ευρώ. Το έργο αφορά τη διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος αύλειου χώρου του κέντρου ενημέρωσης και εκπαίδευσης του Παλαιοντολογικού Πάρκου.

Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού του έργου «INTEGRA_TOUR», όσον αφορά τον Δήμο Προσοτσάνης, διατέθηκε για την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη», συνολικού προϋπολογισμού 194.818,50 ευρώ. Αυτή η παρέμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των εκθεσιακών κατασκευών και του λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εργασιών για την οριστική διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη.

Διαδραστικά παιχνίδια (πηγή φωτογραφίας: Δήμος Προσοτσάνης/facebook)

Με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, στο Παλαιοντολογικό Πάρκο θα φιλοξενείται ουσιαστικά ένα διαδραστικό «ζωντανό» μουσείο, πολύ κοντά στο φυσικό χώρου, όπου ανακαλύφθηκαν σημαντικά απολιθώματα, που χρονολογούνται από τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή, περίπου 50.000 χρόνια πριν. Άλλωστε, σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή του Νομού Δράμας, οστά ζώων και λίθινα εργαλεία, εντοπίζονται από τα ευρήματα ανασκαφικής έρευνας στο σπήλαιο, όπου εντοπίστηκε και εγκατάσταση παλαιολιθικών κυνηγών. Αντίγραφα μέρους των ευρημάτων θα εκτίθενται στο Παλαιοντολογικό Πάρκο, με εφαρμογή μάλιστα, κατά περιπτώσεις, και ψηφιακών εκτυπώσεων. Ακόμη, το κοινό και ιδιαίτερα οι ομάδες μαθητών που θα επισκέπτονται το χώρο, θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν και στις δικές τους ανασκαφικές έρευνες σε διάφορα σημεία του Πάρκου. Πέρα από τις ανασκαφές, όπου θα υπάρχουν και εκπλήξεις για τους επισκέπτες, θα αξιοποιηθούν και προπλάσματα κατασκευασμένα από καουτσούκ, στο φυσικό μέγεθος των ζώων που έχουν ανακαλυφθεί, όπως τα μαμούθ.

Το παλαιοντολογικό υλικό που βρέθηκε στην περιοχή είναι ιδιαίτερα πλούσιο, καθώς περιλαμβάνει περίπου 2.000 μικρά και μεγάλα θραύσματα οστών και ακέραια οστά και τμήματα από σκελετούς ζώων. Πρόκειται για ζώα φυτοφάγα, όπως ελαφίδες, ιππίδες (άλογο), ρινωκερωτίδες (δασύμαλλος ή μαλλιαρός ρινόκερος, μεγάκερος) και ελεφαντίδες (μαμούθ), αλλά και σαρκοφάγα, όπως αρκτίδες. Εξάλλου, το υλικό που έχει βρεθεί στην περιοχή θεωρείται πολύ σημαντικής αξίας, καθώς παρέχει ενδείξεις για την πανίδα της Μακεδονίας κατά τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο.

Αυτός ο παλαιοντολογικός πλούτος της περιοχής έρχεται να αναδειχθεί πλήρως, μέσα από την υλοποίηση του έργου «INTEGRA_TOUR». Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διατήρηση και ενίσχυση του τοπικού πολιτισμού, των μνημείων και των φυσικών και ανθρωπογενών τουριστικών πόρων, καθώς και η προώθηση μορφών τουρισμού που παρέχουν υγιείς ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για τους τουρίστες και τους ντόπιους και βελτιώνουν την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών, των εθίμων, των τρόπων ζωής, των παραδοσιακών γνώσεων και πιστεύω. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων υποδομών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση της παλαιοντολογικής ταυτότητας, καθώς και της τουριστικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής.

Παλαιοντολογία – Βοτανολογία, η χρήση των σπηλαίων από τον άνθρωπο (πηγή φωτογραφίας: Δήμος Προσοτσάνης/facebook)

Μέσα από την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Προσοτσάνης επιτυγχάνει την ανάδειξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σημαντικών παλαιοντολογικών στοιχείων που βρέθηκαν στην περιοχή, επενδύοντας, παράλληλα, σε μια προοπτική τουριστικής ανάπτυξης. Με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, το Παλαιοντολογικό Πάρκο και ευρύτερα η περιοχή του Σπηλαίου των πηγών του ποταμού Αγγίτη θα αποτελούν πλέον έναν ισχυρό πόλο για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Προσοτσάνης, ο οποίος άλλωστε είναι διάσπαρτος και από άλλα σημαντικά σημεία προσέλκυσης τουριστών, μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.