ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ

 

Ομόφωνα η έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου (απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης) – Κατά πλειοψηφία η έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης

 

Λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης των Τεχνικών τους Υπηρεσιών μέσα από τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη διάθεση προσωπικού από το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) αποφάσισαν να δώσουν οι Δήμοι Προσοτσάνης και Παρανεστίου. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα εγκρίθηκαν από τις Δημοτικές Επιτροπές των δύο προαναφερθέντων Δήμων οι όροι και η σύναψη ξεχωριστών προγραμματικών συμβάσεων για την υπηρεσία της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του κάθε Δήμου.

Σον Δήμο Προσοτσάνης η σύμβαση αφορά ποσό ύψους 402.553,64 ευρώ για τα οικονομικά έτη 2024 έως 2028. Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με το ΔΕΠΑΝ θα διατεθεί στελεχιακό δυναμικό των εξής ειδικοτήτων: Δύο μηχανικοί ΠΕ με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού. Ένας μηχανικός ΠΕ Με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Ένας μηχανικός ΠΕ με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Στον Δήμο Παρανεστίου το ύψος της σύμβασης είναι 382.554,27 ευρώ και αφορά επίσης τα οικονομικά έτη 2024 έως 2028. Το στελεχιακό δυναμικό που θα διατεθεί από το ΔΕΠΑΝ στον Δήμο Παρανεστίου είναι: ΠΕ με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού και ΠΕ με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Όπως αναφέρεται στις συμβάσεις, ο σκοπός τους είναι η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες, προκειμένου ο Δήμος, να ανταποκριθεί πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας της Τεχνικής του Υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΕΠΑΝ αναλαμβάνει την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων με τη διάθεση του προσωπικού και των τεχνικών μέσων που θα χρειαστούν για την εύρυθμη λειτουργία και καλή εξυπηρέτηση.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι η επιλογή του έκτακτου προσωπικού το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση της κάθε σύμβασης θα γίνει εντός 30 ημερών από την υπογραφή, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΠΑΝ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Γενικού Μητρώου του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ σε ισχύ.

 

Ομόφωνα στον Δήμο Παρανεστίου, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στον Δήμο Προσοτσάνης

 

Στον Δήμο Παρανεστίου, το θέμα της έγκρισης των όρων και της σύμβασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΔΕΠΑΝ ψηφίστηκε ομόφωνα από την Δημοτική Επιτροπή. Βέβαια από τη συνεδρίαση απουσίαζαν και οι δύο εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης (Νικόλαος Ματζαρίδης) και Κωνσταντίνος Πετρίδης).

Αντίθετα, στον Δήμο Προσοτσάνης, η ψήφιση από τη Δημοτική Επιτροπή ήταν κατά πλειοψηφία, με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ. Γιάννης Τσαουσίδης και κ. Μιχάλης Ηλιάδης ψήφισαν αρνητικά, διότι όπως από κοινού δήλωσαν «ο Δήμος προέβη ήδη σε αρκετές προσλήψεις 8μηνου προσωπικού, προσωπικού με πρόγραμμα 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω. Δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ των προσλήψεων προσωπικού αλλά όχι προσλήψεις συγγενικών μας προσώπων και θεωρούμε επίσης ότι είναι περιττή η οικονομική συμμετοχή του Δήμου με 50.320 ευρώ».

 

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

 

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 2015 με πρωτεργάτη στις σχετικές διαδικασίες τον πρώην Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, ο οποίος αποτέλεσε και τον πρώτο Πρόεδρο του Δικτύου, παραμένοντας στη συγκεκριμένη θέση μέχρι και τον Μάρτιο του 2024. Είχε προηγηθεί ήττα του κ. Μαμσάκου στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 και η μη επανεκλογή του στη θέση του Δημάρχου Δράμας.

Πρόεδρος στο ΔΕΠΑΝ είναι ο Δήμαρχος Ρήγας Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας.