ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 Οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης του Γ.Ν. Δράμας για την κάλυψη των αναγκών φύλαξής του, δεν είναι πρόσφατες και σαφώς δεν κινήθηκαν εξαιτίας των κλοπών που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με την αξιέπαινη, πέραν των υπηρεσιακών καθηκόντων, προσπάθεια του προσωπικού, το Γ. Ν. Δράμας δεν αντιμετώπισε κανένα σοβαρό πρόβλημα, αφού μέσω του επιχειρησιακού σχεδιασμού, εφαρμόζονται σειρά προληπτικών μέτρων για την αποτροπή κλοπών και λοιπών παρόμοιων φαινομένων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, χωρίς να αγγίξει επιδερμικά το πρόβλημα φύλαξης, όπως π.χ. με πρόχειρες δίμηνες συμβάσεις, ήδη από τον Αύγουστο του 2016, αξιοποιώντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης (αρ.51 του ν.4384/16), προέβη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη επτά (7) ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη των χώρων του νοσοκομείου, με τις οποίες θα καλύπτονταν οι ανάγκες μέχρι και το τέλος του 2017. Η διαδικασία κατέστη άγονη, γιατί κανείς από τους υποψήφιους δε πληρούσε τα οριζόμενα στην πρόσκληση κριτήρια.

Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες νέων νομικών διατάξεων (αρ.63 ν.4430/16, παρ.9 αρ.15 ν.4440/16 και αρ.107 ν.4461/17) και αφού εξασφαλίσθηκαν εξ’ αρχής οι πιστώσεις, η Διοίκηση εξέδωσε την με αριθμ. ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωση, που αφορά στην πρόληψη επτά (7) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου μέχρι και την 31η/12/2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από 19/05/17, λήγει στις 29/05/17 και αναμένεται η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, με την εποπτεία και συνδρομή του ΑΣΕΠ, εντός των προσεχών μηνών.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ