ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

 

 

  • Συγγραφείς Γ.Κ. Χατζόπουλος – Παν. Ιωακειμίδου
  • Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2019

 

Οι Εκδόσεις Δέσποινας και Παύλου Κυριακίδη που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, μετά την έκδοση του εγχειριδίου «Διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου», προέβησαν και στην έκδοση συντακτικού με τίτλο «Λειτουργικό Συντακτικό της Ποντιακής Διαλέκτου», το οποίο συνέγραψαν ο τακτικός συνεργάτης μας κ. Γ.Κ. Χατζόπουλος και η φιλόλογος κ. Παναγιώτα Ιωακειμίδου, και οι δύο με ποντιακή καταγωγή, διδάσκοντες την ποντιακή διάλεκτο για χρόνια και με συνεχή ενασχόληση με την πορεία της ποντιακής διαλέκτου.

Σκοπός της συγγραφής του Συντακτικού από τους πιο πάνω συγγραφείς, όπως δηλώνουν στο πρόλογό τους «…να συνδράμουν στην προσπάθεια τόσο εκείνων, οι οποίοι εθελοντικά και πατριωτικά επιχειρούν να διδάξουν την Ποντιακή Διάλεκτο, όσο και εκείνων, οι οποίοι από σεβασμό και αγάπη προς την καταγωγή τους αγωνίζονται να επιβεβαιώσουν τον προφητικό λόγο του Ποντίου διαπρεπούς φιλολόγου Ιορδάνη Βαμβακίδη “Η Ποντιακή Διάλεκτος δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει”».

Το πόνημα, καλαίσθητο και προσεκτικά επιμελημένο, περιλαμβάνει: Πρόλογο εκδοτών, Πρόλογο συγγραφέων, προφορά γραμμάτων (φωνηέντων και συμφώνων), συντομογραφίες και 14 κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται λόγος για την πρόταση και τα σχετικά με αυτήν, στο δεύτερο για τα συνδετικά ρήματα, στο τρίτο για τους προσδιορισμούς, στο τέταρτο για τα παραθετικά, στο πέμπτο για τη σύνταξη των ρημάτων, στο έκτο για τα απρόσωπα ρήματα, στο έβδομο για το απαρέμφατο και τις χρήσεις του, στο όγδοο για τη χρήση των πτώσεων, στο ένατο για το άρθρο, στο δέκατο για τις εγκλίσεις, στο ενδέκατο για τις δευτερεύουσες προτάσεις, στο δωδέκατο για τους διαφόρους προσδιορισμούς, στο δέκατο τρίτο για τη σύνταξη των προθέσεων, στο δέκατο τέταρτο για τα σχήματα λόγου.

Στο παράρτημα, που ακολουθεί, περιλαμβάνονται ασκήσεις εμπέδωσης όλης της ύλης του πονήματος, γλωσσάριο, βιβλιογραφία και ευρετήριο.

Το σχήμα του πονήματος είναι 17Χ24 και διανθίζεται με εικόνες (γκραβούρες), προερχόμενες από τον Πόντο, που προσφέρθηκαν οικειοθελώς από τον κ. Τάσο Κυριακίδη.

Το εξώφυλλο διανθίζεται με το συμβολικό σχήμα ενός μελανοδοχείου, που συνοδεύεται από φτερό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα παρατιθέμενα παραδείγματα ελήφθησαν από δημοσιεύματα εγκρίτων διανοούμενων Ποντίων, όπως των: Γ. Κανδηλάπτη, Ξεν. Άκογλου, Γ. Ζερζελίδη, Ιορδάνη Βαμβακίδη, Στ. Αθανασιάδη, Χρ. Χριστοφορίδη, Η. Τσιρκινίδη, Φ. Κτενίδη, Ν. Λαπαρίδη, Σ. Λιανίδη, Γ.Χ. Χατζόπουλου κ.α.