ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας ενημερώνει τους συμπολίτες μας ότι από το Δεκέμβριο του 2017 λειτουργεί Οδοντιατρικό Ιατρείο στο Νοσοκομείο μας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Οδοντιατρείο μας όχι μόνο για έκτακτες αλλά και για διάφορες άλλες οδοντιατρικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, η Οδοντιατρική Κλινική λειτουργεί στο κτίριο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Δράμας. Συμμετέχει στο πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του Νοσοκομείου με 11 Εφημερίες το μήνα. Το επίπεδο παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών είναι υψηλό και καλύπτει όλο το φάσμα θεραπευτικής Οδοντιατρικής.

Το Οδοντιατρείο λειτουργεί καθημερινά 9:00 με 14:00 με δύο οδοντιατρικές κλίνες πλήρως ανακαινισμένες, με σύγχρονα μηχανήματα και μοντέρνο ακτινολογικό εξοπλισμό. Τελευταίας τεχνολογίας είναι και η μονάδα αποστείρωσης- απολύμανσης με κλιβάνους ξηράς υγράς θερμότητας. οι εξαγωγές δοντιών (απλές), εμφράξεις αμαγάλματος και σύνθετης ρητίνης, αποτρυγώσεις, θεραπεία ουλίτιδας.

-Πλήρης οδοντοστοματολογικός έλεγχος,

-Διδαχή σωστού βουρτσίσματος δοντιών, σε παιδιά και ενήλικους

-Απομάκρυνση τρυγίας, θεραπεία εντοπισμένης Ουλίτιδας,

-Εμφράξεις σύνθετης ρητίνης

-Εμφράξεις υαλοϊονομερούς κονίας (σε παιδιά)

-Απλές απονευρώσεις δοντιών

Παράλληλα, λειτουργεί απογευματινό Οδοντιατρείο στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου και παρέχει εκτεταμένες οδοντιατρικές και χειρουργικές εργασίες, καθώς και απονευρώσεις.

Συγκεκριμένα, λειτουργεί κάποια απογεύματα μεταξύ 17:00 και 20:00 στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου, κατόπιν ραντεβού. Έτσι, κατά τις απογευματινές ώρες οι ασθενείς, έναντι καταβληθείσας προς το Νοσοκομείο αμοιβής, απολαμβάνουν όλες τις οδοντιατρικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στα πρωινά τακτικά και έκτακτα εξωτερικά ιατρεία καθώς και κάποιες επιπλέον θεραπευτικές εργασίες που λόγω κόστους τους ή της μεγάλης χρονικής τους διάρκειας δεν παρέχονται δωρεάν.

Οι χρεώσιμες εργασίες των απογευματινών ιατρείων (η χρέωση διαφέρει ανά βαθμίδα ιατρού και πλήθους συνεδριών) είναι οι ακόλουθες:

-Θεραπεία χρόνιας γενικευμένης ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας (χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών)

-Ενδοδοντικές θεραπείες πολύρριζων δοντιών.

-Ανασυστάσεις μύλης σπασμένων δοντιών με ενδορρινιοκό άξονα

-Προστασία νεογιλών δοντιών με ανοξείδωτο στεφάνες (προσθετική)

-Διατήρηση χώρου σε νεογιλό- μειωτικό φραγμό με μόνιμες κατασκευές (ορθοδοντική)

-Επιδιορθώσεις οδοντοστοιχιών (προσθετική)

-Ανασυστάσεις μύλης κατεστραμένων δοντιών για βελτίωση αισθητικής- χαμόγελο

-Μεμονωμένες στεφάνες (ακρυλικές) για θεραπευτικούς λόγους (όχι αισθητικούς)

Καθώς ο οδοντιατρικός έλεγχος οδηγεί σε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων, το οδοντιατρείο μας στο πλαίσιο του δυνατού προβαίνει σε προγραμματισμό προληπτικών ελέγχων στοματικής υγιεινής και επισκέψεων σε Δημοτικά Σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Προληπτικής Οδοντιατρικής και Αγωγής Υγείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 14546 για ραντεβού.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Tου Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ