Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Προσοτσάνης, ενημερώνει τους δημότες του Δήμου, ότι ήδη ξεκίνησε η λειτουργία και του ΚΕΠ Κοινότητας Σιταγρών, στο κέντρο της Κοινότητας πίσω από το Κοινοτικό κατάστημα, με ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00 – 14:30

Με το ΚΕΠ επικοινωνούμε:

Στο τηλέφωνο :25210 74543

Με Fax: 25210 74550

Ταχ. Διεύθυνση: Σιταγροί

Ταχ. Κώδικας: 66150

Ταυτόχρονα, ενημερώνουμε του δημότες μας, πως τηρούνται όλα τα επιβεβλημένα πρωτόκολλα υγιεινής λόγω covid-19 (χρήση μάσκας, αποστάσεις , όχι συνωστισμός στα γραφεία, η ακόμη καλύτερα τηλεφωνική επικοινωνία )και πως τα εγκαίνια του ΚΕΠ, θα πραγματοποιηθούν σε ύστερο χρόνο, όταν και εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν .

Στα ΚΕΠ που λειτουργούν στον Δήμο Προσοτσάνης παρέχονται οι κάτωθι Υπηρεσίες,:

Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη φέροντας μαζί του ένα ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας)

Θεώρηση ακριβούς αντιγράφου για δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που έχουν θεωρηθεί από δικηγόρο (ισχύει μόνο στην περίπτωση εγγράφων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εταιρίες ή ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς τα δημόσια έγγραφα δεν χρειάζονται θεώρηση για χρήση στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το νόμο 4250/2014)

Πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ (ορισμένες έχουν αναχθεί σε πλήρως ηλεκτρονικές)[2] και που υπολογίζονται συνολικά σε περισσότερες από 2.000.

Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη και του δημοσίου υπαλλήλου για την έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης

Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου

Σημειώνουμε δε πως οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.