ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με θέμα «Κατάθεση εγγράφων σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις στις φυλακές», κατέθεσε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Δράμας κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Η Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων έχει ως εξής:

Στις 27-04-2020, 51 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε ερώτηση σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης-μυοκτονίας και προμήθειας ειδών υγιεινής για τις φυλακές σε δύο εταιρείες ΙΚΕ έναντι 739.388 ευρώ.

Με την απάντηση που μας κοινοποιήσατε στις 31 Μαΐου 2020, ουσιαστικά επαναλαμβάνετε όσα ήδη είχατε ανακοινώσει στο από 27-4-2020 Δελτίο Τύπου που είχατε εκδώσει, χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια και αναφορά στα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων εταιρειών ΙΚΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι η μια των εταιρειών ΙΚΕ είχε μόλις συσταθεί ενώ η άλλη, η οποία και ανέλαβε το έργο της απολύμανσης – απεντόμωσης των φυλακών, ήταν άσχετη με το αντικείμενο και είχε συμπεριλάβει στους σκοπούς της τις υπηρεσίες απολύμανσης, με τροποποίηση του Καταστατικού της, ελάχιστες ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία μνεία στην απάντησή σας, σχετικά με το αν η συγκεκριμένη εταιρεία ΙΚΕ που ανέλαβε την απεντόμωση – μυοκτονία σε όλες τις φυλακές, ήταν μεταξύ των πιστοποιημένων στο σχετικό μητρώο εξειδικευμένων και πιστοποιημένων εταιρειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως απαιτείται εκ του νόμου για την εκτέλεση του έργου της μυοκτονίας-απεντόμωσης με ασφάλεια για την δημόσια υγεία.

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται αλυσιτελής ο ισχυρισμός σας ότι κριτήρια της ανάθεσης των συγκεκριμένων έργων-προμηθειών στις φυλακές ήταν η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση τους, δεδομένου ότι οι εταιρείες που επιλέχθηκαν δεν είχαν την παραμικρή προηγούμενη σχέση και εμπειρία με το αντικείμενο το οποίο τους ανατέθηκε.

Κατόπιν τούτων

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

  1. Τις προσκλήσεις που έγιναν από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, στις αρμοδιότητες της οποίας εμπίπτει η διενέργεια έρευνας αγοράς και η λήψη προσφορών, προς τις εταιρείες για κατάθεση προσφορών σχετικά με τις επίμαχες συμβάσεις απευθείας αναθέσεων.
  2. Τις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις ή έστειλαν από μόνες τους προσφορές προς το Υπουργείο καθώς και το ακριβές περιεχόμενο των προσφορών αυτών, όσον αφορά την κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και προμήθεια υλικών.
  3. Τις εκθέσεις αξιολόγησης των προφορών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και την πρόταση-εισήγηση της προς την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής σχετικά με την αποδοχή των προσφορών που επιλέχθηκαν.
  4. Τις πιστοποιήσεις της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που ανέλαβε το έργο της απεντόμωσης-μυοκτονίας στις φυλακές όλης της χώρας και ιδίως το πιστοποιητικό εγγραφής της, πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, στο σχετικό Μητρώο των εξειδικευμένων εταιρειών απολύμανσης-απεντόμωσης που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  5. Αντίγραφα των πιστοποιητικών που παραδόθηκαν στις φυλακές για τους χώρους που απολυμάνθηκαν από την συγκεκριμένη εταιρεία, με τα ονόματα και τις υπογραφές του εξειδικευμένου προσωπικού και των επιστημόνων, όπως αναφέρεται στη σύμβαση που υπογράφηκε.
  6. Τα πρακτικά «ποσοτικής και ποιοτικής» παραλαβής των έργων και των προμηθειών από την αρμόδια Επιτροπή κάθε φυλακής καθώς και τα εντάλματα πληρωμής των εταιρειών.

 

Ο Αιτών βουλευτής

Ξανθόπουλος Θεόφιλος