Κανονικά λειτουργεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, καθώς με απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κ. Δημήτρη Τσαλικάκη μετακινείται ιατρός, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (ΜΕΘ) από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Δράμας για πλήρη απασχόληση (παροχή τακτικής υπηρεσίας και για ένταξη στο πρόγραμμα εφημεριών). Η απόφαση για τη μετακίνηση ισχύει από τις 4 έως τις 31 Μαΐου 2023.

Επιπλέον, ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου της Δράμας, ο οποίος είχε παραιτηθεί, ανακάλεσε την παραίτησή του και υπηρετεί κανονικά. Έτσι, η ΜΕΘ έχει πλέον 3 ιατρούς στη δύναμή της και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Επίσης, με άλλη απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ κ. Τσαλικάκη, μετακινείται ιατρικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για τον μήνα Μάιο για να καλυφθούν τα κενά και οι αυξημένες ανάγκες στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου της Δράμας, στην οποία υπηρετούν 3 μόνιμοι γιατροί.

Συγκεκριμένα μετακινούνται 4 γιατροί, ειδικότητας Παθολογίας, από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων, με την προϋπόθεση να μετακινούνται 2 γιατροί ταυτόχρονα, για πλήρη απασχόληση (παροχή τακτικής υπηρεσίας και για ένταξη στο πρόγραμμα εφημεριών).

Επιπλέον, μετακινούνται και 7 γιατροί, ειδικότητας Παθολογίας από το Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης για ένταξη στο πρόγραμμα εφημεριών και παροχή πρωινής υπηρεσίας κατά την ημέρα της εφημερίας. Η απόφαση ισχύει για τον μήνα Μάιο.

Είναι προφανές πως με τις μετακινήσεις προσωπικού από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα στο Γ.Ν. Δράμας δεν δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης που υπάρχει. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις για μετακίνηση θα ανανεώνονται κάθε μήνα, μέχρι την πρόσληψη νέου προσωπικού, με την οποία θα δοθεί μόνιμη λύση.