ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σε δήλωσή της προς τον Τύπο, από τη Μονάδα Εκπροσώπου Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Delphine Colard, Acting Head of the Spokesperson’s Unit, αναφέρει τα εξής:

«Το καλοκαίρι του 2018 ξεκίνησε διοικητική έρευνα σχετικά με το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το πόρισμα της διοικητικής έρευνας, δεν υπάρχουν στοιχεία που να ενοχοποιούν τον κύριο Αντωνακόπουλο, την κυρία Θεοφιλοπούλου και τον κύριο Κούντουρο, τους υπαλλήλους του Γραφείου που αποτέλεσαν το αντικείμενο της έρευνας, σε σχέση με οιαδήποτε πτυχή των δραστηριοτήτων του Γραφείου Συνδέσμου. Οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν ενημερωθεί ότι η σχετική έρευνα έχει περατωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε επισήμως προς τους εν λόγω υπαλλήλους τη λύπη της για την προσβολή της τιμής και της υπόληψής τους την οποία υπέστησαν εξαιτίας της διαδικασίας αυτής και συγχαίρει τους τρεις υπαλλήλους για την πολύ σωστή και αξιοπρεπή στάση που τήρησαν καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα».