Με Πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κ. Νικόλαο Νικολαΐδη θα πορευθεί η Κοινότητα Καταφύτου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Πρόκειται για μια περίπτωση που δεν συναντάται συχνά σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, αλλά προβλέπεται από τη νομοθεσία και κρίνεται ως επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών υποθέσεων. Εξάλλου, σε αντίθεση με τους Δήμους ή τις μεγάλες σε πληθυσμό Κοινότητες, όπου υπάρχουν πολυμελή όργανα, στις μικρότερες Κοινότητες, με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων, η διοίκηση ασκείται από μονοπρόσωπα όργανα, τους Προέδρους αυτών.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, κλήθηκε να αποφασίσει για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου στην Κοινότητα Καταφύτου έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου. Ο λόγος που έπρεπε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση έγκειται στο γεγονός ότι αφενός ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος υπέβαλλε την παραίτησή του, καθώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μετακομίζει εκτός Νομού Δράμας με την οικογένειά του, ενώ ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης στις τελευταίες εκλογές, ο επιλαχών δηλαδή, έχει αποβιώσει. Έτσι, ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου έθεσε ερώτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν και η απάντηση ήταν ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία σε περιπτώσεις κένωσης έδρας Προέδρου κοινότητας με πληθυσμό μικρότερο των 300 κατοίκων χωρίς τη δυνατότητα αναπλήρωσης, λόγω έλλειψης άλλου υποψηφίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ο κ. Νικολαΐδης, ο οποίος ασκεί και χρέη Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, να εκτελεί χρέη Προέδρου στην Κοινότητα Καταφύτου.