Η θεματολογία των διαλέξεων που παρουσιάζονται διαδικτυακά αυτή την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ – Δομή Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ»

Ομιλητής: Αικατερίνη Αρβανίτη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής ΔΠΘ

Θέμα Διάλεξης: Covid-19 και ψυχική υγεία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Ράντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., Τμήμα Πληροφορικής

Θέμα Διάλεξης: Κυβερνοασφάλεια και ιδιωτικότητα στις έξυπνες πόλεις

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές και πληροφορίες, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ www.acadimia.eu.