Εγκρίθηκε τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ευέλικτη λειτουργία του προς όφελος των συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα με Υπουργική Απόφαση ο Παθολογικός τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας ενισχύεται με τη λειτουργία δύο νέων τμημάτων: ενός (1) Πνευμονολογικού και ενός (1) Νεφρολογικού, στο πλαίσιο του οποίου θα ενταχθεί κι η υφιστάμενη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Εξίσου σημαντική είναι και η εξέλιξη που αφορά τη σύσταση Διατομεακού Τμήματος για Κατ’ Οίκον Νοσηλεία.

Η τελευταία επιτυχημένη προσπάθεια η οποία σχετίζεται με την τροποποίηση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, αποτελεί μέρος μια συνολικής και πολύ προσεκτικής μελέτης.

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, ο Bουλευτής Δράμας – Νέα Δημοκρατία κ. Κων/νος Δ. Μπλούχος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των βουλευτικών μου καθηκόντων προσπαθούμε με συγκεκριμένες προτάσεις, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Νοσοκομείου, να ξεπεράσουμε τις υπάρχουσες δυσκολίες και να καλύψουμε τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας και των συμπολιτών μας. Προσπαθούμε πάντα στο πλαίσιο του εφικτού, μέσα από μια ρεαλιστική στόχευση. Η ικανοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός μας, δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί. Η άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης Μητσοτάκη εν συνόλω πείθει για τη μελλοντική βελτίωση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας».