ΑΡΘΡΟ

Της Τόλης Καραγιαννίδου – Τσολπίδου

Συνταξιούχου τραπεζικής υπαλλήλου πρώην Α.Τ.Ε.

 

 

Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Ας τις αναλύσουμε, μια που τόσο τελευταία γίνονται σειρές δράσεων που πρέπει να ωφελήσουν και όχι να γίνονται για προσωπικές επιδιώξεις – προβολή κάποιων.

Ισοτιμία: Μεταξύ των δύο φύλων είναι το δικαίωμα να αναγνωρίζεται ότι γυναίκες και άνδρες έχουν διαφορετικές ανάγκες και ισχύ ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν οι διαφορές, ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων. Πρέπει οι γυναίκες να έχουν «δίκαιη» μεταχείριση, σύμφωνα με τους ρόλους που επιτελούν. Ίσως όμως λοχεύουν άνισες σχέσεις μεταξύ των φύλων που θα καταστεί επιζήμια, για τις γυναίκες και τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο. Προσοχή να διασφαλίζεται ότι πίσω από την Ισοτιμία δεν κρύβεται απροθυμία, διακρίσεις και ανισότητα.

Ισότητα: Είναι το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων σε όλες τις πτυχές της ζωής χωρίς τακτικές καταπιέσεις.

Όσο για τις εξαγγελίες, ομιλίες… για ισότητα ως προς την εξάλειψη των φυλετικών ανισοτήτων ας σκεφτούμε πως με τον κορωνοϊό πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες, αφού είναι στο σπίτι.

Από εκεί «μέσα» εργάζονται με χαμηλό μισθό, φροντίζουν παιδιά, ηλικιωμένους. Έτσι το χάσμα διευρύνεται γνωρίζοντας χρόνια πίσω.

Δυστυχώς λοιπόν το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων έχει αυξηθεί κατά μία γενιά ή και δύο.

Εκεί πρέπει να εστιάσουν κράτος, Υφυπουργεία, επιτροπές ισότητας, υπεύθυνοι αθλητισμού και όσοι ασχολούνται με αυτές τις δράσεις!!! (όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις)

Μπράβο στην Ισλανδία που για 12η φορά είναι πρωταθλήτρια στην Ισότητα.

Κρίμα όμως το «ωραίο φύλο» να εξακολουθεί να παραμένει ασθενές. (Τάνια Ώττα).

Άντε και «καλές γιορτές». Χρόνια πολλά!