Οι εταίροι του συνεργατικού σχήματος διοργανώνουν την εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2023» της υποδράσης 19.2.7.1 «ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)» του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας (Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στις 17:30 στο ξενοδοχείο «ΚOYROS».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας του συνεργατικού σχήματος που αποτελείται από την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας και τους 5 Δήμους, Δράμας, Δοξάτου, Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης, που σκοπό έχει τη μελέτη, καταγραφή του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Δράμας, καθώς και τη δημιουργία ενός DMMO’s οργανισμού διαχείρισης προορισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί από τους εκπροσώπους του συνεργατικού σχήματος το έργο που θα υλοποιηθεί, οι δυνατότητες και οι τρόποι λειτουργίας με λοιπούς επαγγελματικούς και πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό η Δράμα να αποκτήσει μία ενιαία τουριστική ταυτότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν τεχνολογικά εργαλεία από νεοφυείς επιχειρήσεις σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι οποίες προσφέρουν νέες λύσεις και τεχνολογικές εφαρμογές για τη βελτιστοποίηση και την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών καθώς και την ανάδειξη των τουριστικών παροχών, όπως πακέτα επίσκεψης σε επισκεψιμους χώρους παραγωγής (οινοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία κλπ). Σκοπός είναι να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες τουρισμού και παράλληλων δραστηριοτήτων, για τις δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από ψηφιακά εργαλεία.

Η ανάλυση αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση των νέων τάσεων στην τουριστική αγορά και θα δώσει κατευθύνσεις για την επιλογή ορθών εργαλείων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2023».