ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Βαθμοημέρες 394

Μέση θερμοκρασία μηνός 2,8 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 18 Ιανουαρίου μείον – 9,5 Β

Ελαχίστη μηνός 18 Ιανουαρίου μείον – 15,7 Β

Παγετό 20 ημέρες

Ολικό παγετό τρείς συνεχόμενες μέρες 16-17 και 18 Ιανουαρίου.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

Βαθμοημέρες 334

Μέση θερμοκρασία μηνός 4,7 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 19 Ιανουαρίου μείον – 4,0 Β

Ελαχίστη μηνός 20 Ιανουαρίου μείον – 10,3 Β

Παγετό 18 ημέρες

ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

Βαθμοημέρες 283

Μέση θερμοκρασία μηνός 6,4 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 18 Ιανουαρίου μείον – 1,9 Β

Ελαχίστη μηνός 19 Ιανουαρίου μείον – 6,4 Β

Παγετό 11 ημέρες

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

Βαθμοημέρες 285

Μέση θερμοκρασία μηνός 6,3 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 19 Ιανουαρίου μείον – 2,6 Β

Ελαχίστη μηνός 19 Ιανουαρίου μείον – 7,0 Β

Παγετό 11 ημέρες.

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βαθμοημέρες 280

Μέση θερμοκρασία μηνός 6,4 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 18 Ιανουαρίου μείον – 2,4 Β

Ελαχίστη μηνός 19 Ιανουαρίου μείον – 6,1 Β

Παγετό 9 ημέρες

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

Βαθμοημέρες 296

Μέση θερμοκρασία μηνός 5,9 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 18-19 Ιανουαρίου μείον – 2,7 Β

Ελαχίστη μηνός 19 Ιανουαρίου μείον – 7,3 Β

Παγετό 12 ημέρες

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βαθμοημέρες 293

Μέση θερμοκρασία μηνός 6,0 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 19 Ιανουαρίου μείον – 3,1 Β

Ελαχίστη μηνός 19 Ιανουαρίου μείον – 7,9 Β

Παγετό 11 ημέρες.

 

Παράσχος Ανδρέας

Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας

Μετεωρολόγος