Γράφει ο Ανδρέας Παράσχος

Απόστρατος Αξ/κός Πολεμικής Αεροπορίας

Μετεωρολόγος

 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Βαθμοημέρες 319

Μέση θερμοκρασία μηνός 4,1 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 14 Φεβρουαρίου μείον – 5,8 Β

Ελαχίστη μηνός 17 Φεβρουαρίου μείον – 13,5 Β

Παγετό 18 ημέρες

Ολικό παγετό δύο συνεχόμενες μέρες 13-14 Φεβρουαρίου.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

Βαθμοημέρες 272

Μέση θερμοκρασία μηνός 5,7 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 14 Φεβρουαρίου μείον – 2,9 Β

Ελαχίστη μηνός 17 Φεβρουαρίου μείον – 10,1 Β

Παγετό 15 ημέρες

ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

Βαθμοημέρες 228

Μέση θερμοκρασία μηνός 7,4 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 14 Φεβρουαρίου μείον – 1,9 Β

Ελαχίστη μηνός 15 Φεβρουαρίου μείον – 7,2 Β

Παγετό 10 ημέρες

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

Βαθμοημέρες 218

Μέση θερμοκρασία μηνός 7,7 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 14 Φεβρουαρίου μείον – 1,6 Β

Ελαχίστη μηνός 17 Φεβρουαρίου μείον – 7,0 Β

Παγετό 10 ημέρες

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βαθμοημέρες 225

Μέση θερμοκρασία μηνός 7,5 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 14 Φεβρουαρίου μείον – 1,9 Β

Ελαχίστη μηνός 17 Φεβρουαρίου μείον – 6,2 Β

Παγετό 8 ημέρες

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

Βαθμοημέρες 222

Μέση θερμοκρασία μηνός 7,6 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 14 Φεβρουαρίου μείον – 2,4 Β

Ελαχίστη μηνός 17 Φεβρουαρίου μείον – 6,4 Β

Παγετό 9 ημέρες

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βαθμοημέρες 221

Μέση θερμοκρασία μηνός 7,6 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 14 Φεβρουαρίου μείον – 2,0 Β

Ελαχίστη μηνός 17 Φεβρουαρίου μείον – 7,0 Β

Παγετό 10 ημέρες