Από πλευράς Δασαρχείου Δράμας δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση για όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας κ. Άγγελος Καλλίας, σε συνέντευξη τύπου, την Τρίτη 2 Μαΐου 2017. Ανεπίσημα από σχετικούς κύκλους υπήρξε παραπομπή στη σχετική νομοθεσία για τα δασικά χωριά:

Σύμφωνα με το από 31-12-2004 ΑΡ. ΦΕΚ 1980, προβλέπεται κανονισμός λειτουργιάς δασικών χωριών. Στην αποστολή του οικισμού προβλέπει τα εξής:

1) η παροχή διευκολύνσεων για αναψυχή και υπηρεσιών για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, για την ευαισθητοποίησή τους στις ιδιαίτερες αξίες του δάσους και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος,

2) η φιλοξενία δασικών, περιβαλλοντικών ή εκδρομικών αποστολών, η διοργάνωση συνεδρίων ή σεμιναρίων δασοπονικού, περιβαλλοντικού ή άλλου περιεχομένου και η παροχή διευκολύνσεων σε σπουδαστές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αποτελούν στόχους προτεραιότητας των δασικών χωριών,

3) χρήστης μπορεί να είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης και κατά προτεραιότητα η νεολαία, οι εκπαιδευόμενοι σπουδαστές, οι οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜεΑ), οι επιστήμονες – ερευνητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ερευνών πεδίου στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή του οικισμού, τα μέλη των περιβαλλοντικών ή άλλων οργανώσεων και σωματείων, ελληνικών ή ξένων και γενικά οποιοσδήποτε θέλει να ζήσει λίγο διάστημα κοντά στην καθαρή φύση, να τη γνωρίσει, να την αγαπήσει και να μάθει πως να την προστατεύει αποτελεσματικά.