Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19.00.
Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δοξάτου, έτους 2022».