Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. ως εξής:

Πρόεδρος: Μυστακίδης Ζαφείριος, γεωπόνος

Αντιπρόεδρος: Βαρούδης Λεωνίδας, κτηνίατρος

Γενικός Γραμματέας: Τιμοσίδης Γρηγόριος, γεωπόνος

Ταμίας: Σιδηρέλλη Μαρία, ιχθυολόγος

Οργανωτικός Γραμματέας: Καραγιαννίδου Άννα, γεωλόγος

Μέλη: Κοταλακίδης Κωνσταντίνος, κτηνίατρος

Λαγούδας Χρήστος, γεωπόνος

Μπαντής Αθανάσιος, γεωπόνος

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, δασολόγος

Σωτηριάδης Δημήτριος, γεωλόγος

Τσάμης Αλέξανδρος, δασολόγος